• facebook fill.256x256

PREUS GENERALS – ENSENYAMENTS NO FORMALS 

Quota Soci    (noves altes)

Les quotes es cobren pel banc a inicis d’any als socis que continúen d’alta.

35,00 €/any

Matrícula  (ensenyances no formals)

45,00 €/curs

Assegurança escolar d’accidents (opcional)

5,00 €/curs

Funcionament del centre

Aquest concepte s’afegirà a les taxes mensuals.

 

5,00 €/mes

  

NIVELLS:     INICIACIÓ I PREPARATORI

Assignatura

Temps lectiu setmanal

Preu mensual

Iniciació a la música (col·lectiva)

1 hora

20,00 €

Preparatori de Llenguatge Musical (col·lectiva)

2 hores en dies alterns

25,00 €

Instrument Iniciació i Preparatori (individual)

30 minuts

30,00 €

 

ENSENYAMENTS ELEMENTALS                                                                                                                                                                                                                          

 

Temps

lectiu

Setmanal

 

 

PREU DE LES

CLASSES

Assignatura

1r Curs

2n Curs

3r Curs

4t Curs

 

Curs

Preu Mensual

Instrument

30 min

30 min

45 min

60 min

 

1r  E. Elementals

60,00 €

Llenguatge Musical

2 hores

 2 hores

2 hores

2 hores

 

2n  E. Elementals

60,00 €

Cor

1 hora

1 hora

1 hora

1 hora

 

3r  E. Elementals

75,00 €

Conjunt Instrumental*

   

1 hora

1 hora

 

4t  E. Elementals

85,00 €

 

INSTRUMENTS BONIFICATS. 

La Societat Musical d’Alzira, amb l’objectiu de fomentar els estudis en les especialitats de Fagot, Contrabaix, Tuba/Bombardí i Viola,

aplicarà una bonificació de 20 euros en les mensualitats als alumnes matriculats en estes especialitats des del nivell de Preparatori fins a

4t Curs dels Ensenyaments Elementals de Música.

  

PREUS DE LA RESTA D’ENSENYAMENTS NO FORMALS:

Assignatures

Preu

Temps lectiu/setmanal

Assignatures teòriques

25,00 €

2 hores

Cor

 10,00 €

1 hora

Conjunt Instrumental-Orquestra

10,00 €

1 hora

Música de Cambra

12´00 €

1 hora

Instrument (60 minuts)

*70,00 €

1 hora

Piano Complementari

25,00 €

30 min.

 

CLASSES DE CANT

Preus en funció del temps de classe:

Preu Mensual

Cant  - assignatura única-  60 min.

70,00 €

Cant  - assignatura única – 45 min.

50,00 €

Cant  - assignatura única – 30 min.

35,00 €

Conjunt Cant

10,00 €

  

Ensenyaments Musicals no formals per a Persones Adultes 

 

Temps

lectiu

Setmanal

PREU DE LES

CLASSES

Assignatura

1r Curs

2n Curs

3r Curs

   

Curs

Preu Mensual

Instrument

30 min

45 min

60 min

   

1r AD Instrument

35,00 €

Llenguatge Musical

2 hores

2 hores

2 hores

   

2n AD Instrument

53,00 €

Conjunt Instrumental*

   

1 hora

   

3r AD Instrument

70,00 €

           

Llenguatge Musical

25,00 €

           

Conjunt

10,00 €

           

Cor AD

10,00 €

 

PREUS GENERALS - ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA 

Ensenyances reglades amb validessa acadèmica oficial 

 

Quota Soci

Les quotes es cobren pel banc a inicis d’any als socis que continúen d’alta. 

35,00 €/any

Assegurança escolar d’accidents

5,00 €/curs

Matrícula  (Ensenyaments Professionals Reglats)

50,00 €/curs

Funcionament del centre

Aquest concepte s’afegirà al rebut mensual.

5,00 €/mes

 

 

TAXES OFICIALS  (per servicis administratius derivats de l’activitat acadèmica de nivell no universitari) 

OBERTURA D’EXPEDIENT                                   

 23,84 € 

  11,70 €   

(família nombrosa cat. general)

0 €

(família nombrosa especial)

 

Expedició de Certificacions Acadèmiques 

       1,93 €

0,96 € 

(família nombrosa cat. general)

0 €

(família nombrosa especial)

EXPEDICIÓ TÍTOL PROFESSIONAL DE MÚSICA

19,63 €

9,81 €

(família nombrosa cat. general)

0 €

(família nombrosa especial)

 Llei 8/2021, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022

DECRET LLEI 2/2022, de 22 d’abril, del Consell, per a la reducció temporal de l’import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l’impacte de la inflació

  

TAXES MENSUALS

 

CURS

ESPECIALITAT DE PIANO

ALTRES ESPECIALITATS INSTRUMENTALS

1r curs

95,00 €

95,00 €

2n curs

95,00 €

120,00 €

3r i 4rt curs

110,00 €

135,00 €

5é i 6é curs

165,00 €

150,00 €

 

 

 

ESPECIALITATS DE VENT, CORDA I PERCUSSIÓ                ESPECIALITAT:  PIANO

Assignatura

Temps lectiu setmanal

 

Assignatura

Temps lectiu setmanal

Instrument de 1r a 6é curs

1 hora/setmana

 

Instrument de 1r a 6é curs

1 hora/setmana

Llenguatge Musical 1r i 2n

2 hores/setmana

 

Llenguatge Musical 1r i 2n

2 hores/setmana

Piano Complementari

2n – 3r – 4t

30 minuts/setmana

 

Conjunt Piano 1r i 2n

1 hora/setmana

Harmonia 3r i 4t

2 hores/setmana

 

Harmonia 3r i 4t

2 dies / setmana

Música de Cambra de 3r a 4t

1 hora/setmana

 

Música de Cambra de 3r a 4t

1 hora/setmana

Orquestra-Banda-Conjunt

2 hores/setmana

 

Cor 3r i 4t

2 hores/ setmana

Anàlisi 5é i 6é

2 hores/setmana

 

Anàlisi 5é i 6é

2 hores/setmana

Història de la Música 5é i 6é

2 hores/setmana

 

Història de la Música 5é i 6é

2 hores/setmana

Assignatura optativa:

3 hores/setmana

 

Acompanyament

2 hores/setmana

     

Assignatura optativa:

3 hores/setmana

  Assignatures bonificades en Ensenyaments Elementals i Professionals.               

Els alumnes que cursen l’assignatura de Conjunt Instrumental de Vent-Percussió i/o Corda o de Música de Cambra, en dos especialitats diferents d’instrument al mateix curs acadèmic, se li aplicarà una bonificació de 10,00 € en el cas de Conjunt Instrumental o de 12,00 € en el cas de Música de Cambra.

 

Taxes del centre https://societatmusicalalzira.org/ Societat Musical Alzira