• facebook fill.256x256

 

 

D´acord amb el decret 2/22 que regula l´accés als ensenyaments no formals en la CV, la forma bàsica d’organitzar l’activitat escolar a les escoles d’ensenyament artístic no formal de música i d’arts escèniques són els programes d’aprenentatge. Aquests s’entén com uns itineraris formatius adaptat a unes necessitats, edats, interessos, intensitats de dedicació i ritme d’aprenentatge concrets.

Els programes d’aprenentatge dissenyats per la Societat Musical d´Alzira, partiran dels recursos disponibles i inclouran la concreció curricular següent:

a) Denominació del programa d’aprenentatge.

b) Perfil formatiu de l’alumnat a qui es dirigeix el programa d’aprenentatge.

c) Descripció general del programa d’aprenentatge.

d) Sabers que es pretenen adquirir.

e) Estratègies metodològiques i didàctiques.

f) Estructura: càrrega lectiva, relació numèrica entre professorat i alumnat, nivells de dificultat — entenent que pot haver-hi diferents graus d’habilitat o intensitats de dedicació dins del programa— i organització de grups classe.

En l´estructuració dels programes d’aprenentatge de la Societat Musical d´Alzira es descriu d´una manera globalitzada l’aprenentatge musical. Aquest aprenentatge global està delimitat en diferents assignatures. Aquestes assignatures es desenvoluparan mitjançant programacions didàctiques.

La SMA garantirà i prendrà les mesures oportunes per a atendre les necessitats úniques de cada persona, entenent la diversitat com a font de riquesa que afavoreix el desenvolupament integral de l’alumnat, elimina qualsevol tipus d’exclusió, desigualtat o vulnerabilitat i garanteix la igualtat d’oportunitats en l’accés, la participació i l’aprenentatge artístic.

 

PROGRAMES_D_APRENENTATGE_8_page-0001.jpg

Programes d'aprenentatge ensenyaments no formals https://societatmusicalalzira.org/ Societat Musical Alzira