• facebook fill.256x256

Convalidacions

Convalidació d'assignatures dels vigents plans d'estudis d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i de Dansa.

Accés al SERVEI ONLINE

Normativa estatal

  •  Reial decret 14/2023, de 17 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dansa i l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'Educació Física han de tindre la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de Dansa.
  • Reial Decret 242/2009 de 27 de febrer, pel qual s'establixen convalidacions entre les ensenyances professionals de Música i de Dansa i l'Educació secundària obligatòria i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'Educació física han de tindre la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i les ensenyances professionals de Dansa. (BOE 28/02/2009)

 

Convalidació d' assignatures dels vigents plans d' estudis d'ensenyaments artístics elementals i profession https://societatmusicalalzira.org/ Societat Musical Alzira